Kasdieniai patalpų darbai

 Prižiūrėdami Jūsų patalpas, mūsų patalpų tvarkytojai atliks šiuos darbus: